Terms & Conditions

1. Postanowienia ogólne i informacje o firmie

Musaga - internetowy sklep wędkarski

Musaga Arkadiusz Łowiecki
Obozowa 1
69-100 Słubice

Poland

NIP(VAT): PL 598-150-29-26

Obsługa klienta
Biuro:+48(095) 758 00 05
Fax:  
+48(095) 758 00 05

Mobile:

Arkadiusz  +48 576 999 061

                 +48 576 999 201

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.musaga.com2. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/ wszelkie podawane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.

Ponadto osoba zarejestrowana ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może je edytować, poprawiać oraz usunąć.

3. Przyjmowanie zamówienia:

a.) Sklep nie określa minimalnej wartości zamówienia.

b.) Zamówienia można składać za pośrednictwem:

- Internetu:  24 godziny na dobę pod adresem www.musaga.com.  Zakup towaru następuje poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie.

- telefonu: poniedziałek - piątek (w godz. 09.30-17.00),

- faxu:

- e-maila: przesyłając wiadomość na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


c.) Klient rejestrując się w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną.

Rejestracja jest jednoznaczna z oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z regulaminem sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupów.

d.) Osoby składające zamówienie bezpośrednio poprzez sklep internetowy, będą automatycznie otrzymywać na podany adres e-mail list potwierdzający złożenie zamówienia oraz jego status.

W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób dostawy.

e.) Informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za problemy dotyczące składania zamówień związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem łącz internetowych.


4. Wycofanie zamówienia:

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania towaru przez pracownika sklepu. Można to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu naszego biura( pkt 1).

5. Polityka cenowa, promocje i wyprzedaże:

Wszystkie ceny są podawane w złotówkach i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

Zastrzegamy sobie prawo do wymagania przedpłaty w przypadku zamówień przekraczających wartość 1000 zł.

6. Faktury i paragony:

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna(faktura lub paragon)

7. Czas wysyłki, płatność, dostawa oraz dostępność towaru:

Terminem realizacji zamówienia jest czas upływający od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania produktu przez sklep. Czas ten jest wyrażany w dniach roboczych i jest zależny od sposobu dostawy oraz dostępności produktów.

Podczas dokonywania płatności przelewem:
- wpłatę należy dokonać przelewem na konto naszej firmy ( pkt.1)
- w tytule wpłaty należy podać następujące dane: "Zamówienie internetowe: nazwa instytucji /osoby zamawiającej"
- zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie naszej firmy.

UWAGA! Dokonując zakupów przy płatności przelewem, przelew należy dokonać dopiero po otrzymaniu od nas e-maila, który potwierdzi dostępność towaru w naszym magazynie. Pierwsze potwierdzenie jakie wysyłamy do Państwa jest e-mailem wysyłanym automatycznie i potwierdza ono jedynie przyjęcie zamówienia.

W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może zrezygnować z pozycji, która ten czas wydłuża lub całkowicie zrezygnować z zamówienia.

8. Zwroty towaru:

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce:
należy koniecznie sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń, a następnie niezwłocznie odesłać przesyłkę na adres naszej firmy (patrz pkt.1). Koszty takiego zwrotu ponosi Klient. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotu.

9. Pełnoletniość:

Osoby poniżej 18-go roku życia powinny posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na użycie lub podanie jakichkolwiek danych osobowych w naszym sklepie.

Dzieci poniżej 13 lat w świetle prawa nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie mogą więc rejestrować się w naszym sklepie, ani brać udziału w promocjach i konkursach organizowanych na naszej stronie internetowej. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13-go roku życia stwierdzi, że dziecko udzieliło na naszej stronie informacji identyfikujących, powinien poinformować nas o tym, że chce usunięcia tych danych z naszej bazy danych. Po takiej informacji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte

10. Zmiana regulaminu:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Regulaminie. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.