Terms & Conditions

1. Postanowienia ogólne i informacje o firmie
Musaga - internetowy sklep wędkarski

Musaga Agnieszka Łowiecka
Bukowa 1
69-100 Słubice

NIP: 598-150-29-26


Obsługa klienta
Biuro:(095) 758 00 05
Fax:
095 75 800 05

Mobile:

Agnieszka  +48 730 00 99 28

Łukasz + 48 530 595 495
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.musaga.com


2. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/ wszelkie podawane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.

Ponadto osoba zarejestrowana ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może je edytować, poprawiać oraz usunąć.

3. Przyjmowanie zamówienia:

a.) Sklep nie określa minimalnej wartości zamówienia.

b.) Zamówienia można składać za pośrednictwem:

- Internetu:  24 godziny na dobę pod adresem www.musaga.com.  Zakup towaru następuje poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie.

- telefonu: poniedziałek - piątek (w godz. 09.30-17.00),

- faxu:

- e-maila: przesyłając wiadomość na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


c.) Klient rejestrując się w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną.

Rejestracja jest jednoznaczna z oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z regulaminem sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupów.

d.) Osoby składające zamówienie bezpośrednio poprzez sklep internetowy, będą automatycznie otrzymywać na podany adres e-mail list potwierdzający złożenie zamówienia oraz jego status.

W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób dostawy.

e.) Informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za problemy dotyczące składania zamówień związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem łącz internetowych.


4. Wycofanie zamówienia:

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania towaru przez pracownika sklepu. Można to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu naszego biura( pkt 1).

5. Polityka cenowa, promocje i wyprzedaże:

Wszystkie ceny są podawane w złotówkach i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

Zastrzegamy sobie prawo do wymagania przedpłaty w przypadku zamówień przekraczających wartość 1000 zł.

6. Faktury i paragony:

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna(faktura lub paragon)

7. Czas wysyłki, płatność, dostawa oraz dostępność towaru:

Terminem realizacji zamówienia jest czas upływający od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania produktu przez sklep. Czas ten jest wyrażany w dniach roboczych i jest zależny od sposobu dostawy oraz dostępności produktów.

Podczas dokonywania płatności przelewem:
- wpłatę należy dokonać przelewem na konto naszej firmy ( pkt.1)
- w tytule wpłaty należy podać następujące dane: "Zamówienie internetowe: nazwa instytucji /osoby zamawiającej"
- zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie naszej firmy.

UWAGA! Dokonując zakupów przy płatności przelewem, przelew należy dokonać dopiero po otrzymaniu od nas e-maila, który potwierdzi dostępność towaru w naszym magazynie. Pierwsze potwierdzenie jakie wysyłamy do Państwa jest e-mailem wysyłanym automatycznie i potwierdza ono jedynie przyjęcie zamówienia.

W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może zrezygnować z pozycji, która ten czas wydłuża lub całkowicie zrezygnować z zamówienia.

8. Zwroty towaru:

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce:
należy koniecznie sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń, a następnie niezwłocznie odesłać przesyłkę na adres naszej firmy (patrz pkt.1). Koszty takiego zwrotu ponosi Klient. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotu.

9. Pełnoletniość:

Osoby poniżej 18-go roku życia powinny posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na użycie lub podanie jakichkolwiek danych osobowych w naszym sklepie.

Dzieci poniżej 13 lat w świetle prawa nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie mogą więc rejestrować się w naszym sklepie, ani brać udziału w promocjach i konkursach organizowanych na naszej stronie internetowej. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13-go roku życia stwierdzi, że dziecko udzieliło na naszej stronie informacji identyfikujących, powinien poinformować nas o tym, że chce usunięcia tych danych z naszej bazy danych. Po takiej informacji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte

10. Zmiana regulaminu:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Regulaminie. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.